do góry

Lista aktualności

25 KWI 2008

Seminarium naukowe: Zastosowanie informatycznych programów wspierających proces prognozowania i oceny sytuacji skażeń

W dniach 23-24 kwietnia 2008 r. w Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Obrony Narodowej oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się seminarium naukowe nt. "Zastosowanie informatycznych programów wspierających proces prognozowania i oceny sytuacji skażeń". Seminarium zostało zorganizowane wspólnie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Akademię Obrony Narodowej i Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

 

   

 

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników z narzędziami i sposobami stosowanymi do prognozowania i oceny sytuacji skażeń, nakreślenie obszaru możliwej współpracy w omawianym zakresie pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Akademią Obrony Narodowej.

Honorowymi gośćmi seminarium byli:

 • gen. bryg. dr hab. inż. Janusz Kręcikij - Komendant-Rektor Akademii Obrony Narodowej,
 • st. bryg. prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek - Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 • płk Ryszard Frydrych - Szef Obrony przed Bronią Masowego Rażenia.

W pierwszym dniu seminarium prelegenci przedstawili następującą tematykę:

 • płk dr Bogusław KOT, Charakterystyka współczesnych zagrożeń bronią masowego rażenia,
 • płk Andrzej KARASIŃSKI, Krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania - rola i zadania związane z prognozowaniem i oceną sytuacji skażeń,
 • ppłk dr Jarosław SOLARZ, NATO dotyczące prognozowania skażeń - założenia ATP-45,
 • mjr Mariusz MŁYNARCZYK, Zastosowanie programu NBC Analysis do prognozowania sytuacji skażeń,
 • mjr Adam BAGNIEWSKI, Zastosowanie programu H-PAC do symulacji skażeń,
 • ppłk Zbigniew PIOTROWSKI, Zastosowanie programu JTLS do symulacji skażeń
  w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo,

Moderator: płk Leszek SŁOMKA - Szef Centrum Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Obrony Narodowej.

W drugim dniu seminarium prelegenci przedstawili następującą tematykę:

 • kpt. Rafał POROWSKI, mł. kpt. Ernest ZIĘBACZEWSKI, Koncepcja analizy zagrożenia pożarowego obiektów z wykorzystaniem symulacji numerycznych za pomocą programu FDS,
 • st. kpt. Hubert TURSKI, System wspomagania decyzji dla pożarów lasów z wykorzystaniem satelitarnych obserwacji Ziemi,
 • dr inż. Mariusz MAZUREK, Systemy detekcji wspierające proces prognozowania skażeń biologicznych,
 • dr Mariusz SMOLARKIEWICZ, Zastosowanie sieci neuronowych w procesie decyzyjnym w zakresie prognozowania skażeń,
 • st. kpt. dr inż. Paweł KĘPKA, Zastosowanie programu Effects do prognozowania zdarzeń
  z udziałem substancji chemicznych,
 • mł. bryg. mgr Elżbieta GAŁĄZKA, kpt. mgr inż. Zdzisław SALAMONOWICZ, Programy komputerowe wspomagające profilaktykę zagrożeń chemicznych i działania ratownicze po emisji substancji niebezpiecznych,
 • dr Mariusz SMOLARKIEWICZ, Prezentacja możliwości dydaktycznych Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego,

Moderator: bryg. mgr inż. Dariusz MARCZYŃSKI - Zastępca Dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

wszystkie aktualności