do góry

Lista aktualności

11 PAŹ 2019

Ślubowanie w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Ślubowanie w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Ślubowanie w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

10 października 2019 roku 99 słuchaczy Dziennego Studium Aspiranckiego XXIX złożyło uroczyste ślubowanie na placu szkoły. Od tego momentu do dnia ukończenia nauki będą kadetami. Wydarzenie poprzedzone było mszą świętą w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Poznaniu, którą koncelebrował kapelan wielkopolskich strażaków ks. Mateusz Drob.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem kulminacyjna część wydarzenia rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości kpt. Przemysława Zaradniaka meldunku. Po nim nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie strażaków przez dyrektora Biura Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasza Naczasa.

Jako gospodarz pierwszy głos zabrał komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. dr inż. Jan Kołdej. Powitał wszystkich przybyłych, a słuchaczom podziękował za podjęcie nauki w poznańskiej szkole pożarniczej,  która przez najbliższe dwa lata stanie się ich domem. Komendant podziękował również za ich gotowość do pełnienia służby na rzecz osób zagrożonych i potrzebujących, a rodzicom i bliskim pogratulował wychowania córki i synów w duchu patriotycznych tradycji i wartości.

Słowa uznania i wdzięczności skierował także do kadry szkoły, która przygotowuje kadetów do dalszej ścieżki służbowej i rozpoczęcia w dalszym etapie służby stałej w jednostkach organizacyjnych PSP.

Z okazji ślubowania do szkoły wpłynęło wiele okolicznościowych adresów w tym odczytany podczas uroczystości adres komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Komendanta głównego PSP podczas uroczystości reprezentowali:

– st. bryg. Tomasz Naczas, dyrektor Biura Szkolenia KG PSP;
– bryg. Norbert Solan, naczelnik w Biurze Szkolenia KG PSP;
– st. kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego.

Opracowanie: bryg. Tomasz Wiśniewski – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: st. asp. Waldemar Ratajczak – SA PSP w Poznaniu

11 PAŹ 2019

Ślubowanie w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

wszystkie aktualności