do góry

Lista aktualności

07 KWI 2008

Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Ochrony Ludności państw Grupy Wyszehradzkiej (02-04.04.2008 Brno, Republika Czeska)

W dniach 02-04 kwietnia Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz uczestniczył w spotkaniu Dyrektorów Generalnych ds. Ochrony Ludności państw Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka), zorganizowanym w Brnie przez Komendę Główną Straży Pożarnej Republiki Czeskiej. Spotkanie poświęcone było wzmocnieniu współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz wymianie doświadczeń służb ratowniczych uzyskanych w procesie przygotowania i realizacji ćwiczeń oraz organizacji działań ratowniczych w przypadku poważnych zdarzeń (silne wichury, ptasia grypa, powodzie, itp.).

 

    

 

Na prośbę organizatorów, przedstawiciele Polski (Komendantowi Głównemu PSP towarzyszył Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej - bryg. Krzysztof Biskup), przedstawili prezentację nt. polskich doświadczeń z organizacji ćwiczeń.

 

    

 

Strona czeska zapoznała uczestników spotkania z propozycją priorytetów zbliżającej się Prezydencji Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej  (druga połowa 2009 roku) w zakresie ochrony ludności.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnie podpisaniem Wspólnej Deklaracji Dyrektorów Generalnych ds. Ochrony Ludności państw Grupy Wyszehradzkiej, w której strony podtrzymują wolę dalszej współpracy. 

 

   

 

W związku ze zbliżającą się Prezydencją Polski w Grupie Wyszehradzkiej, Komendant Główny PSP ogłosił i wystosował wstępne zaproszenie do Polski na kolejne spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Ochrony Ludności państw Grupy Wyszehradzkiej w II kwartale 2009 roku.
wszystkie aktualności