do góry

Lista aktualności

05 WRZ 2019

Spotkanie Komendanta Głównego PSP Szefa OCK z Z-cą Szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

Spotkanie Komendanta Głównego PSP Szefa OCK z Z-cą Szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego
Spotkanie Komendanta Głównego PSP Szefa OCK z Z-cą Szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

3 września 2019 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadiera Leszka Suskiego z zastępcą szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (WKP-W) gen. brygady Kay Brinkmannem.

Z ramienia Komendy Głównej PSP w spotkaniu uczestniczyli również:

 • nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP,
 • st. bryg. Andrzej Dobrzeniecki – zastępca dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
 • mł. bryg. Radosław Moraczewski – p.o. zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego,
 • mgr Adrian Bucałowski – naczelnik wydziału w Biurze Współpracy Międzynarodowej,
 • mgr inż. Zbigniew Szor – st. specjalista w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Z ramienia WKP-W w spotkaniu uczestniczył również ppłk Piotr Kowalski – oficer koordynacyjny Sztabu WKP-W.

Przedmiotem spotkania było pozyskanie informacji przez z-cę szefa Sztabu WKP-W nt. struktury, organizacji i funkcjonowania Obrony Cywilnej Kraju w Polsce oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w celu wypracowania możliwości współpracy z Szefem Obrony Cywilnej Kraju w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w kraju.

Ze strony komendanta głównego PSP/szefa OCK przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:

 • historia OCK w Polsce,
 • struktura, organizacja i funkcjonowanie OCK obecnie,
 • plany na przyszłość w zakresie organizacji OCK, w tym założenia projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej,
 • organizacja i funkcjonowanie KSRG,
 • rola jednostek ochotniczych straży pożarnych w KSRG,
 • system finansowania ochotniczych straży pożarnych.

Ze strony z-cy szefa Sztabu WKP-W przedstawione zostały informacje dot. struktury, funkcjonowania i zadań Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń a dyskusja zaowocowała chęcią dalszej współpracy obu stron m.in. w formie wspólnych ćwiczeń. Pozyskane informacje zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości wypracowania kolejnych uzgodnień planistycznych w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Opracowanie: mł. bryg. Radosław Moraczewski
Zdjęcia: asp. Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy

04 WRZ 2019

Spotkanie Komendanta Głównego PSP Szefa OCK z Z-cą Szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

wszystkie aktualności