do góry

Lista aktualności

29 MAJ 2020

Spotkanie Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

Spotkanie Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”
Spotkanie Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

28 maja 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – komendanta głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Podczas spotkania, komendant główny PSP przedstawił plany i zamierzenia w zakresie dalszego rozwoju formacji i poprawy warunków służby strażaków.

Szeroko zostały poruszone ważne dla strażaków i pracowników PSP tematy dotyczące m.in.:

  • projektowanej nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
  • praktycznych aspektów wdrażania rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w komendach powiatowych i miejskich PSP. 
  • rozpoczętych prac nad zmianą wzoru umundurowania służbowego i koszarowego,
  • planowanych zmian w zakresie organizacji przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich,
  • projektowanych narzędzi motywacyjnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby
  • organizacją służby w czasie pandemii.

Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji i wymiany poglądów, należy zauważyć, że miało merytoryczny i konstruktywny przebieg. Na szczególne podkreślenie zasługuje natomiast fakt, iż przedstawione działania kierownictwa PSP, zostały uznane przez stronę społeczną za wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska pożarniczego.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Artur Kowalczyk, Przegląd Pożarniczy

29 MAJ 2020

Spotkanie Komendanta Głównego PSP z Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

wszystkie aktualności