do góry

Lista aktualności

24 STY 2008

Spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego nadbryg. Janusza Skulicha ze strażakami Stanowiska Kierowania KG PSP

W dniu 24 stycznia 2008 roku w godzinach przedpołudniowych nadbrygadier Janusz Skulich spotkał się z załogą KCKRiOL. Przedstawił swój pogląd na kilka aspektów funkcjonowania PSP.
Odniósł się m.in. do:
1. Roli PSP w budowaniu zintegrowanego systemu ratowniczego.
2. Koncepcji funkcjonowania Obrony Cywilnej i jej relacji do ksrg.
3. Zasad funkcjonowania nr alarmowego 112.
4. Nadzoru stanowiska kierowania KG PSP nad przebiegiem akcji ratowniczych, w tym sporządzania informacji ze zdarzeń.
5. Koncepcji funkcjonowania odwodów operacyjnych, nie jako sztywnych struktur lecz bardziej systemu alarmowania jednostek do użycia poza obszarem chronionym JRG, bez znaczącego osłabienia gotowości bojowej opuszczonego przez jednostkę terenu.
6. SWD /komputerowy System Wspomagania Decyzji/ jako systemu wspomagającego służby dyżurne, który bezwzględnie musi działać sprawnie.
7. Zabezpieczania logistycznego akcji długotrwałych i nadzoru służb dyżurnych w tym zakresie.
8. Eliminacji zbędnej dokumentacji w stanowiskach kierowania.
9. Potrzeby bieżącej analizy prowadzonych akcji ratowniczych, szczególnie tych w których wystąpiły ofiary śmiertelne.
10. Czasu i systemu pełnienia służby w stanowiskach kierowania. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta w najbliższym czasie po przeprowadzeniu analizy w tym zakresie.

 

  

  

 

wszystkie aktualności