do góry

Lista aktualności

29 LIS 2019

Spotkanie dotyczące zarządzania kryzysowego w Polsce z przedstawicielami Republiki Mołdawii

Spotkanie dotyczące zarządzania kryzysowego w Polsce z przedstawicielami Republiki Mołdawii
Spotkanie dotyczące zarządzania kryzysowego w Polsce z przedstawicielami Republiki Mołdawii

28 listopada 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie dotyczące zarzadzania kryzysowego w Polsce z przedstawicielami MSW Republiki Mołdawii.

W spotkaniu tym wzięli udział m.in.: gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP, Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz Andrzej Świderek – dyrektor DOLiZK MSWiA.

Podczas spotkania przedstawiono rolę ministerstwa spraw wewnętrznych w systemie zarzadzania kryzysowego oraz informacje o funkcjonowaniu zarzadzania kryzysowego w Polsce na poszczególnych szczeblach administracji, roli i znaczeniu RCB, a także potrzeby w zakresie zarzadzania kryzysowego i stosowanych procedur.

Z kolei komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski w swoim wystąpieniu przedstawił szczegółowo charakterystykę działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania zarzadzania kryzysowego. Podkreślił przygotowanie PSP do działań w obszarze ratownictwa chemicznego, wysokościowego, wodno-nurkowego i medycznego, a także współpracę PSP z ochotniczymi stażami pożarnymi. Komendant główny w swoim wystąpieniu omówił również szczegółowo funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wobec dużego zainteresowania strony mołdawskiej prezentowanymi zagadnieniami dodatkowo gen. brygadier Leszek Suski omówił kwestie finansowania systemu KSRG, a także Ochotniczych Straży Pożarnych.

W trakcie spotkania st. bryg. Andrzej Dobrzeniecki przedstawił funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce oraz rolę i zadania obrony cywilnej w systemie obronności państwa.

Przedstawiciele Republiki Mołdawii wyrazili podziękowanie za kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących PSP, SOCK i zarządzania kryzysowego. Wyrazili również chęć podjęcia współpracy w zakresie budowania podobnych systemów w swoim kraju.

Opracowanie: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
Zdjęcia: MSWiA

29 LIS 2019

Spotkanie dotyczące zarządzania kryzysowego w Polsce z przedstawicielami Republiki Mołdawii

wszystkie aktualności