do góry

Lista aktualności

28 LIS 2019

Spotkanie gen. brygadiera Leszka Suskiego z Dyrektorem Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy

Spotkanie gen. brygadiera Leszka Suskiego z Dyrektorem Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy
Spotkanie gen. brygadiera Leszka Suskiego z Dyrektorem Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy

27 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie gen. brygadiera Leszka Suskiego, komendanta głównego PSP, z gen. Saulius Greicius, Dyrektorem Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej Litwy. W dwustronnym spotkaniu uczestniczył, także płk. Vidas Barauskas, Komendant Wojewódzki litewskiej straży pożarnej w Kownie. W trakcie spotkania, którego gospodarzem był komendant główny PSP, zapoznał on swoich litewskich gości m.in. z organizacją i funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, systemem szkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, prowadzonymi badaniami naukowo-badawczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, współdziałaniem Państwowej Straży Pożarnej z organami państwowymi i innymi służbami w sytuacjach nadzwyczajnych, a także przedstawił osiągnięcia PSP w dziedzinie udzielania pomocy ratowniczej poza granicami naszego kraju. Spotkanie to było również doskonałą okazją do omówienia przyszłej współpracy służb ratowniczych z Polski i Litwy.

Opracowanie: BWM
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego

28 LIS 2019

Spotkanie gen. brygadiera Leszka Suskiego z Dyrektorem Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy

wszystkie aktualności