do góry

Lista aktualności

12 MAR 2008

Spotkanie instruktażowe programu do nauki języków obcych Multicom 112 PLUS

 

W związku z zakończeniem trwających od 2005 roku prac nad polską edycją interaktywnego programu Multicom 112 Plus, przeznaczonego do samodzielnej nauki języków obcych przez dyspozytorów centrów ratowniczych, w dniu 11 marca w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie instruktażowe. Celem spotkania było przybliżenie zasad i możliwości wykorzystania przedmiotowego programu komputerowego. W zebraniu uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli Komend Wojewódzkich PSP, szkół PSP, jak również przedstawiciele Komendy Głównej Policji. Spotkanie prowadził Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup, a instruktaż przeprowadził pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej mgr Tomasz Białas.

Program pozwala dyspozytorom na osiągnięcie, w stosunkowo krótkim czasie, niezbędnych umiejętności do porozumiewania się w językach obcych, umożliwiającą obsługę jednolitego europejskiego numeru alarmowego 112. Produkt końcowy w postaci CD pozwala na wybór spośród 11 języków, którymi są: czeski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, włoski, norweski, polski, hiszpański i turecki.

 

Projekt Multicom 112 PLUS powstał przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Leonardo da Vinci „Wielojęzyczna komunikacja z dyspozytorami centrów ratowniczych." Koordynatorem na szczeblu europejskim jest VFDB (Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Niemieckiej Ochrony Przeciwpożarowej), a na szczeblu krajowym Komenda Główna PSP. Uczestnikami projektu były następujące ośrodki naukowo-badawcze: Uniwersytet Kataloński (Hiszpania), Uniwersytet w Liverpoolu (Wielka Brytania) i Kolonii (Republika Federalna Niemiec), jak również instytucje odpowiedzialne za ochronę ludności w 10 krajach europejskich i Turcji.

 

Integralną część programu stanowi strona internetowa: http://www.multicom112.org/, informująca o stanie jego wdrażania i udostępniająca rezultaty, w tym m. in. słownictwo specjalistyczne.

wszystkie aktualności