do góry

Lista aktualności

22 KWI 2008

Spotkanie kadry Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Krakowie z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem

W dniu 18 kwietnia 2008 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się spotkanie kadry Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Krakowie z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Andrzej Łabuz, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Jan Tajduś, Komendant Miejski PSP w Krakowie - mł. bryg. Ryszard Gaczoł, Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie - dh. Czesław Kosiba, Proboszcz Parafii św. Jana Kantego - ks. prałat Jan Franczak, Kapelan Wojewódzki - ks. kpt. Władysław Kulig, Prezes ZOW ZEiRP RP woj. małopolskiego - Bronisław Kozień oraz kadra Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Krakowie wraz z Dowódcami Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych z terenu miasta Krakowa.

 

   

 

Czcigodnemu gościowi krakowscy strażacy zaprezentowali swój sprzęt oraz umiejętności, dzięki czemu mógł On zaznajomić się ze specyfiką działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz zakresem podejmowanych obowiązków. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Łabuz przedstawił struktury PSP woj. małopolskiego oraz zadania, jakie zobowiązana jest realizować. Komendant Miejski PSP mł. bryg. Ryszard Gaczoł dokonał prezentacji sprzętu będącego na wyposażeniu krakowskich jednostek, zaś Grupa Ratownictwa Wysokościowego JRG Nr 3 przeprowadziła pokaz ratowania poszkodowanego przy użyciu sprzętu alpinistycznego.

Znamienne były słowa, które po skończonym pokazie Ksiądz Kardynał skierował do wszystkich obecnych podkreślając, że mimo rozwoju sprzętu i techniki, jaką oddano do dyspozycji strażaków, niezastąpionym wciąż pozostaje element ludzki. Nadmienił także, iż praca strażaka, podobnie jak duchownego, wymaga powołania, a bez osobistego zapału, odwagi i chęci niesienia pomocy przez każdego ze strażaków nie byłoby społecznego uznania i zaufania do tej formacji.

 

   

 

Korzystając z okazji Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Łabuz wręczył Księdzu Kardynałowi okolicznościową statuetkę z wizerunkiem strażaka wyrażając nadzieję, że będzie ona przypomnieniem o podejmowanej nieustannie przez wszystkich strażaków ciężkiej i odpowiedzialnej służbie. Poprosił również o modlitwę w intencji wszystkich, którzy zarówno zawodowo jak i ochotniczo podejmują służbę stojąc na straży życia, zdrowia i mienia obywateli.

 

 

 

Na zakończenie spotkania Ksiądz Kardynał udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim strażakom i pracownikom krakowskich jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz dokonał okolicznościowego wpisu do ksiąg pamiątkowych.

Opracowanie: KW PSP Kraków

 

wszystkie aktualności