przesuń do początku strony

Lista aktualności

02 MAR 2018

Spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych

1 marca 2018 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Celem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju na rok 2018.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Komendanta Głównego PSP, który zaprosił indywidualnie do udziału Pana Roberta Osmyckiego – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Pana Krzysztofa Oleksaka – Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian” oraz Pana Krzysztofa Hetmana – Przewodniczącego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

W trakcie spotkania przedstawiono rozliczenie wydatkowanych środków finansowych na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju w roku 2017. Omówiono również kwestie dot. wysokości przyznawanych nagród. Na rok 2018 zaproponowano ustalenie rozdziału środków wg zasad obowiązujących w roku 2017.

Stronę służbową reprezentowali: gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, nadbryg. Marek Jasiński, st. bryg. Krzysztof Hejduk – Z-cy Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Marcin Wilczyński i mgr Stanisław Rybicki – przedstawiciele Biura Kadr i Organizacji KG PSP.

Ze strony związków zawodowych udział wziął tylko Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa – Pan Krzysztof HETMAN.

wszystkie aktualności