do góry

Lista aktualności

18 LIS 2019

Spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami Koła Zarządu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami Koła Zarządu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
Spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami Koła Zarządu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

13 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego z Zarządem Głównym Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowanym przez prezesa zarządu nadbryg. w st. spocz. Zygmunta Politowskiego, podczas którego omówiono bieżące sprawy w zakresie dalszej współpracy. W spotkaniu uczestniczyli nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP oraz Pani Elżbieta Łukasiewicz – wiceprezes zarządu, Małgorzata Grącka – sekretarz zarządu oraz Andrzej Kowalcze – skarbnik.

W trakcie spotkania prezes zarządu przedstawił kierownictwu komendy głównej nowy statut związku uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej, który odbył się w dniach 6-8 czerwca 2019 r. w Augustowie.

W dalszej części spotkania omówiono szereg spraw związanych z bieżącą działalnością związku, a także ze współpracą pomiędzy związkiem a kierownictwem komendy głównej w zakresie wspierania działalności związku.

Przewodniczący zarządu głównego nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski zaprosił komendanta głównego PSP na spotkanie noworoczne, które planowane jest na 10 stycznia 2020 r.

Opracowanie i zdjęcia: KG PSP

18 LIS 2019

Spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami Koła Zarządu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

wszystkie aktualności