do góry

Lista aktualności

03 GRU 2018

Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych

Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych
Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych

29 listopada 2018 r., w Komendzie Głównej PSP odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach PSP, dotyczące mechanizmu rozdziału podwyżki 655 zł brutto/etat od 1 stycznia 2019 r.

W spotkaniu uczestniczył gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele związków zawodowych:

  • Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
  • Paweł Borek – wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,
  • Krzysztof Andura – przewodniczący Tymczasowej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Ponadto z ramienia Komendy Głównej PSP w spotkaniu uczestniczyli:

  • st. bryg. Marcin Wilczyński – dyrektor Biura Kadr i Organizacji,
  • bryg. Piotr Strawa – z-ca dyrektora Biura Kadr i Organizacji,
  • bryg. Maciej Kaleciński – główny specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego.

Strony spotkania w trakcie rozmów zgodnie podtrzymały stanowisko, że mechanizm podwyżki powinien być uwzględniony w grupach zaszeregowania.

Ponadto strona społeczna poinformowała, że w dniu 26 listopada 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji miało miejsce spotkanie Federacji Związków Zawodowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność", na którym strony określiły, iż akceptowanym dla wszystkich służb resortu jest podwyżka w grupie uposażenia zasadniczego o kwotę 520 zł. Jednocześnie podczas spotkania, Centrale Związków Zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej, zajęły zgodne stanowisko,   iż wzrost uposażeń funkcjonariuszy PSP powinien wynosić 0,34 mnożnika kwoty bazowej, co do zasady przekłada się na kwotę 520 zł brutto, w grupie uposażenia zasadniczego. Strona związkowa podkreśliła, że taki rozdział podwyżki przypadającej od 01 stycznia 2019 r. byłby analogiczny do rozwiązań przyjętych w Policji i Straży Granicznej oraz że nieakceptowalne jest rozwiązanie, które będzie dalej pogłębiać istniejące dysproporcje w płacach funkcjonariuszy, w szczególności mając na uwadze, że mnożnik kwoty bazowej dla PSP jest najniższy ze wszystkich służb resortu MSWiA.

W związku ze stanowiskiem przyjętym przez stronę społeczną, komendant główny PSP wyraził akceptację w zakresie równomiernego rozdziału podwyżki w poszczególnych grupach zaszeregowania, natomiast w zakresie wysokości podwyżki w grupach podkreślił, że przy uwarunkowaniach systemu naliczenia uposażenia w PSP (w kwocie podwyżki 655 zł brutto/etat zawarta jest nagroda roczna oraz pochodne) wnioskowa kwota 520 zł podwyżki w grupie – w ujęciu ogólnym – powoduje niedobór finansowy. Jednocześnie komendant główny PSP zapewnił, że przychyla się do stanowiska strony społecznej w zakresie wysokości podwyżki w grupie. W związku z powyższym będą prowadzone dalsze negocjacje w MSWiA oraz analizy rozkładu skutków finansowych podwyżki w poszczególnych województwach, w zakresie próby wygospodarowania wymaganych środków finansowych.

Opracowanie: bryg. Maciej Kaleciński, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego

03 GRU 2018

Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych

wszystkie aktualności