do góry

Lista aktualności

08 LUT 2019

Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych

Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych
Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych
Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych
Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych

4 lutego 2019 r., w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Celem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju na 2019 rok.

W spotkaniu uczestniczył gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele związków zawodowych:

  • Krzysztof Andura – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
  • Bartłomiej Mickiewicz – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
  • Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,
  • Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Ponadto z ramienia Komendy Głównej PSP w spotkaniu uczestniczyli:

  • st. bryg. Marcin Wilczyński – dyrektor Biura Kadr i Organizacji,
  • bryg. Piotr Strawa – z-ca dyrektora Biura Kadr i Organizacji,
  • bryg. Rafał Adamiec – p.o. dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej.

W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dotyczące rozdziału środków na podwyżki uposażeń od 1 stycznia br., dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Przedstawiono też rozliczenie wydatkowanych środków finansowych na nagrody i zapomogi dla strażaków w roku 2018. Omówiono również kwestie rozdziału środków na nagrody oraz wysokości przyznawanych nagród w roku 2019. W tym zakresie nie osiągnięto porozumienia.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego

wszystkie aktualności