do góry

Lista aktualności

08 PAŹ 2019

Spotkanie komendanta głównego PSP z druhami ochotniczych straży pożarnych

Spotkanie komendanta głównego PSP z druhami ochotniczych straży pożarnych
Spotkanie komendanta głównego PSP z druhami ochotniczych straży pożarnych

4 października 2019 r., w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych woj. podlaskiego. W  spotkaniu z przedstawicielami ochotniczych straży pożarnych uczestniczył wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Jarosław  Zieliński oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

Uroczystość odbyła się w związku  z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Pozwala ona na finansowanie zadań ochotniczych straży pożarnych dotyczących krzewienia kultury fizycznej i sportu, przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, propagowania wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Podczas spotkania prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych z woj. podlaskiego otrzymali promesy na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach w ramach drugiej tury naboru.

W drugiej turze wnioski złożyło 208 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa podlaskiego. Łącznie jednostki ochotniczych straży pożarnych w województwie podlaskim w ramach dotacji otrzymają niemal 3,5 mln. zł.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Białymstoku

08 PAŹ 2019

Spotkanie komendanta głównego PSP z druhami ochotniczych straży pożarnych

wszystkie aktualności