do góry

Lista aktualności

10 KWI 2019

Spotkanie komendanta głównego PSP z nieprzeciętną funkcjonariuszką

Spotkanie komendanta głównego PSP z nieprzeciętną funkcjonariuszką
Spotkanie komendanta głównego PSP z nieprzeciętną funkcjonariuszką
Spotkanie komendanta głównego PSP z nieprzeciętną funkcjonariuszką
Spotkanie komendanta głównego PSP z nieprzeciętną funkcjonariuszką


4 kwietnia 2019 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski spotkał się w Komendzie Głównej PSP z bryg. Urszulą Fietz-Strychalską – wykładowcą w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Pani brygadier rozpoczęła służbę pożarniczą w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Poznaniu w 1973 r. jako absolwentka Technikum Chemicznego. Codzienna służba połączona z edukacją w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu zaowocowała jej ukończeniem w 1977 r. a następnie podjęciem studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, które ukończyła w 1984 r. Uzyskała tytuł inżyniera pożarnictwa na zaocznych studiach w zakresie specjalizacji taktycznej.

Służbę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podjęła 1 lipca 1992 r. i nieprzerwanie kontynuuje do dnia dzisiejszego jako wykładowca przedmiotu Fizykochemia spalania i środki gaśnicze i przede wszystkim wychowawca całej rzeszy absolwentów „poznańskiej aspirantki”.

Od momentu podjęcia służby jest zaangażowana w usprawnianie procesu dydaktycznego w szkole. Duża kreatywność, inicjatywa i niespożyte zasoby energii przekładają się na innowacyjne rozwiązania w pracowni fizykochemii spalania, co ma wpływ na wysoką ocenę zajęć przez słuchaczy i kadetów. Metodyka tak specyficznych zajęć, wzbogacona nowoczesnymi środkami i pomocami dydaktycznymi przynosi doskonałe efekty dla jakości procesu kształcenia. Pod nadzorem bryg. Urszuli Fietz-Strychalskiej funkcjonuje w szkole naukowe koło chemiczne. W ramach dodatkowych zajęć kadeci doskonalą umiejętności z typowych zagadnień związanych z fizykochemią spalania, a oprócz tego udzielają pomocy swoim młodszym kolegom mającym problemy z nauką. Pani brygadier jest niezwykle cenionym i szanowanym pedagogiem w środowisku całego pożarnictwa.

Pani bryg. Urszula Fietz-Strychalska pomimo ogromnej wiedzy, doświadczenia i wielu lat służby w 2017 roku podjęła studia magisterskie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na Wydziale Studiów Społecznych. Złożyła egzamin magisterski 28 marca 2019 roku, uzyskując tym samym tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Temat pracy dotyczył: „Oceny i przygotowania PSP i OSP na zagrożenia chemiczne spowodowane atakami terrorystycznymi na terenie Polski”. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że studia podjęła w trybie indywidualnym realizując program studiów w 12 miesięcy.

Przy okazji tych osiągnięć komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski złożył brygadier Urszuli Fietz-Strychalskiej serdeczne gratulacje i podziękowania za ciągłe zaangażowanie mimo 46 lat służby pożarniczej. Takiej energii i entuzjazmu w służbie należy życzyć każdemu strażakowi.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: mł. kpt. Renata Golly, Gabinet Komendanta Głównego

wszystkie aktualności