do góry

Lista aktualności

31 STY 2008

Spotkanie robocze w ramach organizacji ogólnopolskiej konferencji „Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI w."

W dniach 28-29 stycznia 2008 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się spotkanie robocze w ramach organizacji ogólnopolskiej konferencji „Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI w." W spotkaniu uczestniczyło 50 przedstawicielek komend wojewódzkich PSP, szkół PSP, KG PSP i Związku OSP RP. Prace czterech grup roboczych dotyczyły public relations, przygotowania stoiska obrazującego służbę w PSP i OSP, opracowania referatu dotyczącego służby kobiet w straży pożarnej oraz przygotowania wydawnictwa pokonferencyjnego.

 

 

 

Przewodniczącymi grup odpowiedzialnych za poszczególne zadania zostały:

1. mł. bryg. Maria URBAŃSKA ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu - public relations;

2. st. kpt. Izabela WOJCIECHOWSKA z Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej PSP - stoisko obrazujące służbę w straży pożarnej;

3. sekc. Teresa TISZBIEREK z Opolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP - grupa prelegencka;

3. Ewa KRAŚNIEWSKA z Gabinetu Komendanta Głównego KG PSP - wydawnictwo pokonferencyjne.

 

 

 

Ogólnopolska konferencja dotyczącą służby kobiet w formacjach mundurowych odbędzie się 5 marca 2008 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Weźmie w niej udział około 500 osób, przedstawicieli władz państwowych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organizacji pozarządowych. Służbę kobiet w formacjach mundurowych reprezentować będą przedstawicielki Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Opracowanie: kpt. Małgorzata Kencka

 

wszystkie aktualności