do góry

Lista aktualności

24 WRZ 2019

Spotkanie w Białymstoku w sprawie dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych

Spotkanie w Białymstoku w sprawie dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych
Spotkanie w Białymstoku w sprawie dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych

20 września 2019 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Spotkanie zorganizowano w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki ochotniczych straży pożarnych nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa. Prezesi ochotniczych straży pożarnych otrzymali informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach.

W  spotkaniu uczestniczył wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Jarosław  Zieliński i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

Pieniądze z dofinansowania pozwolą na realizację zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski  żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W pierwszej turze składania wniosków kwota dofinansowania na jednostkę ochotniczej straży pożarnej wyniosła 5 tys. zł. Łącznie 513 jednostek OSP w województwie podlaskim otrzyma kwotę prawie 3,5 mln. zł.

Opracowanie: bryg. Tomasz Gierasimiuk
Zdjęcia: KW PSP w Białymstoku

24 WRZ 2019

Spotkanie w Białymstoku w sprawie dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych

wszystkie aktualności