do góry

Lista aktualności

25 LIP 2017

Spotkanie w KG PSP Zespołu do prac nad projektami nowelizacji rozporządzeń MSWiA

Spotkanie w KG PSP Zespołu do prac nad projektami nowelizacji rozporządzeń MSWiA
Spotkanie w KG PSP Zespołu do prac nad projektami nowelizacji rozporządzeń MSWiA

25 lipca 2017 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się inauguracyjne spotkanie komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z powołanym przez niego Zespołem do prac nad projektami nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Powołany Zespół ma za zadanie dokonanie oceny funkcjonowania przepisów ww. rozporządzeń, przygotowanie projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP oraz projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków PSP, jak również wypracowanie rekomendacji dla komendanta głównego PSP w sprawie zasad przyznawania dodatków służbowych i motywacyjnych.

W skład Zespołu powołanego przez komendanta głównego PSP wchodzą funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Głównej PSP oraz strażacy z komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych PSP.

Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP
Zdjęcie: Leszek Piekarski, Wydział Prewencji Społecznej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej

wszystkie aktualności