do góry

Lista aktualności

06 LIP 2015

Spotkanie w KG PSP

Spotkanie z emerytami w KG
Spotkanie z emerytami w KG

6 lipca 2015 r. komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz spotkał się w Komendzie Głównej PSP z członkami Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu udział wzięli prezes ZG ZEiRP RP Krzysztof Maślankiewicz, wiceprezesi Zygmunt Politowski i Wiesław Woszczyna, Tadeusz Szmytke oraz Andrzej Kowalcze. Spotkanie związane było z zagadnieniami dotyczącymi środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa RP.  

Opracowanie: Wydział Informacji i Promocji KG PSP
Zdjęcie: Leszek Piekarski, Wydział Informacji i Promocji KG PSP

wszystkie aktualności