do góry

Lista aktualności

02 LUT 2008

Spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 1 lutego br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech central związków zawodowych Państwowej Straży Pożarnej z Podsekretarzem Stanu MSWiA Panem Antonim Podolskim. W spotkaniu tym wziął udział Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz. Przedmiotem spotkania było wspólne omówienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej w tym m.in. płac i czasu służby strażaków.

wszystkie aktualności