do góry

Lista aktualności

18 STY 2019

Spotkanie z Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Spotkanie z Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Spotkanie z Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

18 stycznia 2019 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie gen. brygadiera Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z nowo wybranymi przedstawicielami Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia interesujące stronę  związkową,  związane ze służbą i pracą strażaków oraz pracowników Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiono też najbliższe zamierzenia kierownictwa PSP.

Komendant Główny PSP pogratulował nowo wybranym przedstawicielom Prezydium w związku z dokonanym wyborem władz statutowych, który miał miejsce podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w dniach 7-9 stycznia 2019 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego

18 STY 2019

Spotkanie z Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

wszystkie aktualności