do góry

Lista aktualności

28 MAR 2008

Spotkanie z Wiceministrem Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej

20 marca br. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyło się spotkanie z Wiceministrem Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej panem Walerijem Michajłowiczem TRETIAKOVEM. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli:
1) Wiesław LEŚNIAKIEWICZ - Szef OCK;
2) Piotr KWIATKOWSKI - Zastępca Szefa OCK;
3) Magdalena SKRZYPCZAK - st. specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej KG PSP.
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania systemów ratowniczych w obu krajach oraz systemów powiadamiania ratunkowego, w tym rozwiązań dotyczących europejskiego numeru alarmowego (telefon 112).
Komendant Główny PSP poruszył również sprawę przygotowania i przyjęcia instrukcji metodycznej dla jednostek biorących udział w pomocy wzajemnej, regulującej współdziałanie służb uczestniczących we wspólnej akcji ratowniczej.
Wiceminister Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej wskazał na doświadczenia i możliwości ukraińskich służb ratowniczych w gaszeniu pożarów leśnych. Jednocześnie zwrócił uwagę na możliwość użycia samolotów na terytorium całej UE w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Komendant Główny PSP zaprosił delegację ukraińską do złożenia wizyty w Polsce, której celem będzie przedstawienie struktury i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obie strony zadeklarowały potrzebę kontynuowania wzajemnych spotkań, uwzględniając między innymi potrzebę wymiany doświadczeń związanych z przygotowaniami do ME 2012.
Strony wyraziły chęć rozwijania polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.
wszystkie aktualności