przesuń do początku strony

Lista aktualności

16 KWI 2018

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych
Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

12 kwietnia 2018 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie kierownictwa KG PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

Celem i tematem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków na 2018 rok. Przedstawiono także rozliczenie funduszy za 2017 r.

W spotkaniu wzięli udział: nadbryg. Marek Jasiński, st. bryg. Krzysztof Hejduk – zastępcy komendanta głównego PSP oraz st. bryg. Marcin Wilczyński – dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP.  Ze strony związków zawodowych obecni byli: Krzysztof Hetman – przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Tomasz Podolski – wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZSS „Florian”, Damian Kochoń – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych – strona nr 1/1Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Marta Wawiórko
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

16 KWI 2018

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

 

wszystkie aktualności