do góry

Lista aktualności

06 LUT 2020

Spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP

Spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP...
Spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP...
Spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP...
Spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP...
Spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP...
Spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP...


6 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego do spraw opracowania koncepcji prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej, zadaniem którego jest:

  • wypracowanie kierunków działania prewencji społecznej PSP oraz zasad monitorowania ich skuteczności;
  • opracowanie założeń dot. sposobu uwzględnienia zadań i stanowisk prewencji społecznej w strukturach organizacyjnych jednostek PSP;
  • wypracowanie założeń do przygotowania podręcznika zawierającego gotowe scenariusze zajęć dla różnych grup docelowych z zakresu prewencji społecznej;
  • opracowanie sylwetki strażaka-edukatora prewencji społecznej PSP.

Zespół został powołany Decyzją Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 stycznia 2020 r. Nadzór bezpośredni nad pracą jego pracą sprawuje Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W skład zespołu wchodzą wyznaczeni pracownicy i funkcjonariusze Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu i Warszawie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Opracowanie: bryg. Klaudia Madej, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego
Informację wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

wszystkie aktualności