przesuń do początku strony

Lista aktualności

11 CZE 2018

Targi IFRE-EXPO

Targi IFRE-EXPO
Targi IFRE-EXPO

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO zgromadziły w tym roku nieco ponad stu wystawców. Od 7 do 9 czerwca odwiedzający mogli przede wszystkim zobaczyć najnowocześniejsze urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej. Ale i poszerzyć swoją wiedzę dzięki wykładom, kursom i szkoleniom, a także zobaczyć pokazy strażackich umiejętności. Nie zabrakło też zabytkowych pojazdów pożarniczych i wystaw historycznych. Wśród wystawców mogliśmy znaleźć stoiska Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Muzeum Pożarnictwa, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

– Ufam, że wśród wystawców znajdziecie Państwo sprzęt, który będzie dla Was pomocny. Wierzę, że nasi wystawcy znajdą się wśród firm, które wyposażą Państwa jednostki – podkreślił prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń podczas ceremonii otwarcia. Nadbrygadier Adam Czajka, świętokrzyski komendant wojewódzki PSP odczytał zaś list gen. brygadiera Leszka Suskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant podkreślił w nim, że prezentowane na targach nowe technologie, sprzęt i urządzenia wieńczą wysiłek wielu środowisk: naukowo-badawczych, producentów oraz użytkowników pracujących dla wspólnego dobra – ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Po przemówieniach otwierających targi odbyły się pokazy ratownictwa przygotowane przez świętokrzyskich strażaków. Zaprezentowali oni techniki ratownicze podczas wypadku samochodu osobowego z cysterną przewożącą gaz LPG. Prezentacje i pokazy przygotowali także wystawcy. Zwiedzający mogli zobaczyć m.in. jak działają trenażery pożarów wewnętrznych, jak operować prądami gaśniczymi, czemu służy sprzęt ratownictwa wysokościowego, na czym polegają działania ratownictwa medycznego, a także przetrenować udzielenie pomocy medycznej na fantomie.

Oryginalnym akcentem targów był pokaz musztry w wykonaniu Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Woli Morawickiej oraz Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Wieruszowa. A o tym, jak wygląda praca psów ratowniczych mogli się przekonać uczestnicy ostatniego dnia targów dedykowanego ochotniczym strażom pożarnym. Swoje umiejętności zaprezentowały czworonogi i ich opiekunowie z OSP GRS Nowy Sącz. Uczestnicy pokazu dowiedzieli się, jak przebiega i na czym polega szkolenie psa ratownika oraz jakie zdobywają umiejętności.

Targi były także okazją do spotkania komendantów powiatowych i miejskich PSP z całego kraju. Uczestniczyli oni w naradzie poświęconej aktualnym i ważkim problemom. Omawiano m.in. zmiany w umundurowaniu i zasady przygotowywania dokumentacji zakupowej, wymagania i wytyczne dotyczące organizowania obozowisk, kempingów i innych zorganizowanych formy wypoczynku. Poruszano także problematykę przygotowania jednostek organizacyjnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do reagowania na anomalie pogodowe, zagadnienia badań medycznych druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, a także głośne ostatnio problemy związane ze składowiskami odpadów.

Wystawie towarzyszyło ponadto szkolenie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pt.: „Ochrona przeciwpożarowa budynków – wybrane problemy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków produkcyjno-magazynowych oraz wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu rozwiązań ponadstandardowych. Jego organizatorami były Komenda Główna PSP wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Kielcach.

Targom patronowali minister spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Towarzyszyły im Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

Opracowanie: mł. bryg. Anna Łańduch, Redaktor Naczelny Przeglądu Pożarniczego
Zdjęcia: Targi Kielce S.A

11 CZE 2018

Targi IFRE-EXPO

wszystkie aktualności