do góry

Lista aktualności

23 KWI 2008

Targi Sawo 2008 - START

Zapowiadane od paru miesięcy XIX Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa Sawo 2008 wreszcie wystartowały! W dniu wczorajszym w pawilonie-iglicy - najbardziej charakterystycznym obiekcie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się uroczyste otwarcie imprezy połączone z wręczeniem nagród Grand Prix i Acanthus Aureus oraz Złotych Medali Targów Sawo przodującym na rynku producentom asortymentu ochrony życia, zdrowia i mienia człowieka.

Galę inauguracyjną zaszczycili swą obecnością znamienici goście. Wśród nich znaleźli się m.in.:

 

- Eugeniusz Grzeszczak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

- Ewa Pomian-Wojcieszczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,

- Marek Walczak, prezes Urzędu Dozoru Technicznego,

- nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

- prof. Danuta Koradecka, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,

- Bożena Borys-Szopa, Główny Inspektor Pracy.

    

 

Wymienione we wstępie nagrody przyznane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - jednego z patronów imprezy targowej, przypadły:

Grand Prix w kategorii sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego (Brzeziny) za kominiarkę strażacką WUS-1R  (dyrektor Dorota Zagraba)

Złoty Medal w kategorii sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych

Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego (Kalisz) za hełm strażacki CALISIA typ AK-06 (dyrektor Grażyna Pieckowska, szef produkcji i rozwoju Zbigniew Zawartka)

Grand Prix w  kategorii zabezpieczenia przeciwpożarowe

KZWM OGNIOCHRON SA (Andrychów) za gaśnicę gastronomiczną GWG2X-AF do zwalczania pożarów tłuszczów jadalnych w gastronomii i kuchniach domowych (prokurent Antoni Wolny)

Złoty Medal w kategorii zabezpieczenia przeciwpożarowe

TOP DESIGN Chwaszczyno Chudzyński, Stupnicki Sp.J. (Chwaszczyno) za fotoluminescencyjny znacznik podłogowy na podłożu stalowym  (Jadwiga Tymińska, pełnomocnik Zarządu)

Grand Prix w kategorii ochrona ludności

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski (Korzybie) za hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe z wężem półsztywnym HW Future 19 (Przemysław Grabowski)

Złoty Medal w kategorii ochrona ludności

Boxmet Medical Sp. z o.o. (Pieszyce) za punkt pierwszej pomocy (Anna Łyżwa, specjalista ds. marketingu)

nagrody prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych minister Eugeniusz Grzeszczak Stefan Mikołajczak, wiceprezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

 

1. hełm strażacki CALISIA typ AK-06 wyprodukowany przez Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego (Kalisz) (Grażyna Pieckowska i Zbigniew Zawartka)

2. gaśnica gastronomiczna GWG2X-AF do zwalczania pożarów tłuszczów jadalnych w gastronomii i kuchniach domowych wyprodukowana przez KZWM OGNIOCHRON SA (Andrychów) (Antoni Wolny)

3. hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe z wężem półsztywnym HW Future 19 wyprodukowany przez Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski (Korzybie) (Przemysław Grabowski)

 

Otwarcie XIX edycji Targów Sawo 2008 stało się znakomitą okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Wśród odznaczonych znaleźni się:

- Piotr Jerzy Grabowski odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,

- Grażyna Skowron odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,

- Joanna Niewiadomska odznaczona Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

Punktualnie o godzinie 13:00 na placu MTP między pawilonami 3 i 4 miała miejsce kolejna uroczystość. Tym razem do dyspozycji strażaków Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w Poznaniu oddano sprzęt hydrauliczny oraz zabudowany na samochodzie gaśniczym agregat piany sprężonej CAFS.

 

W ceremonii przekazania nowoczesnego sprzętu wzięli udział:

1. Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz,

2. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski,

3. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak,

4. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Wojciech Mendelak,

5. Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ewa Hoffmann,

6. Dyrektor Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych S.A. Oddział w Poznaniu Wacław Lewandowski,

7. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Stefan Mikołajczak,

8. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu bryg. Grzegorz Stankiewicz.

 

    

 

 

W imieniu strażaków podziękowania fundatorom, kierownictwu Komendy Głównej i Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej złożył st. kpt. Tomasz Antuszewski - Komendant Miejski PSP w Poznaniu.

 

Warto w tym miejscu wymienić szacownych sponsorów - decydentów współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wśród nich znaleźli się:

 

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - sponsor oprzyrządowania hydraulicznego - narzędzi wykorzystywanych najczęściej w trakcie interwencji przy wypadkach komunikacyjnych,

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Poznaniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, których dotacja wraz ze środkami budżetowymi pozwoliły na zakup agregatów piany sprężonej CAFS (ogółem zakupiono 3 szt. dla Komend PSP w Poznaniu, Ostrowie Wlkp. i Lesznie).

 

Zaraz po uroczystości przekazania sprzętu zwiedzający Targi mogli przyjrzeć się strażakom w akcji. Okazję ku temu stworzyły zaplanowane także na kolejne dni targowe pokazy edukacyjne z zakresu ratownictwa: wysokościowego, chemiczno - ekologicznego i medyczno - drogowego. O nich nieco więcej już w najbliższy czwartek.

 

     

 

Równolegle z atrakcjami na zewnętrz MTP w pawilonie trzecim na stoisku 89 Komenda Wojewódzka i Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach zapoznawały zwiedzających z dziejami wielkopolskiej SP, jak również organizacją i funkcjonowaniem różnorodnych instytucji ochrony przeciwpożarowej naszego województwa.

 

     

 

Zorganizowane pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej XIX Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa potrwają do piątku. Swą ofertę handlową zaprezentuje na Targach przeszło 200 wystawców z 20 państw.

wszystkie aktualności