do góry

Lista aktualności

  • Znaleziono 3370 wiadomości.

22 lutego 2008r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń

W dniu 8 lutego 2008 roku w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski uroczyście przekazał dwa ciężkie samochody ratownictwa technicznego i chemicznego.  Samochody te zostały zakupione w ramach