do góry

Lista aktualności

03 PAŹ 2017

Umowa o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

Umowa o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”
Umowa o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

3 października 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ). Projekt ma wartość 200 mln zł, a jego realizacja została zaplanowana na lata 2017 – 2022.

Przedmiotem projektu są zakupy sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego, w tym pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem, takich jak samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, samochody specjalne i specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, samochody i sprzęt do organizacji oraz wsparcia działań na drogach, rozlokowane w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie całego kraju, stanowiące zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych.

Umowę ze strony CUPT podpisał Przemysław Gorgol – p.o. dyrektor CUPT, natomiast ze strony Państwowej Straży Pożarnej umowę podpisał komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, w obecności Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia, a także środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki PSP.

Projekt przyczyni się do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7.1, Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z usprawnieniem funkcjonowania służb ratowniczych.

Czytaj też: https://www.straz.gov.pl//panstwowa_straz_pozarna/Fundusze_europejskie
Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej
Zdjęcia: mł. asp. Tomasz Banaczkowski – Redakcja Przeglądu Pożarniczego oraz MSWiA
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

03 PAŹ 2017

Umowa o dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”

wszystkie aktualności