do góry

Lista aktualności

07 PAŹ 2016

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie

7 października 2016 roku, miała miejsce uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku oraz przeglądu pododdziałów przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, któremu asystował komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski. Po odegraniu hymnu państwowego, wszystkich zebranych na placu przed budynkiem nowej komendy, przywitał mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Kurek.

Pierwszym punktem uroczystości było wręczenie sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Akt nadania sztandaru przeczytał prezes ZG ZEiR RP pan Krzysztof Maślankiewicz. Wyróżnione osoby wbiły pamiątkowe gwoździe w drzewce sztandaru oraz dokonały wpisu do księgi pamiątkowej. Następnie Metropolita Warszawski ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz oraz kapelan mazowieckich strażaków ks. kpt. Jerzy Sieńkowski poświęcili weksylium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wręczenia sztandaru dokonał komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, który przekazał go prezesowi ZG ZEiR RP, a ten uroczyście złożył na ręce pocztu sztandarowego.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżniającym się mazowieckim strażakom medali i odznaczeń. Wręczono medale „Za długoletnia służbę” przyznawane przez Prezydenta RP, odznaczenia resortowe MSWiA „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” oraz medale „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Symbolicznego przekazania klucza do drzwi nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie dokonał minister spraw wewnętrznych i administracji pan Mariusz Błaszczak na ręce mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. Obiekt poświęcili ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz oraz kapelan mazowieckich strażaków ks. kpt. Jerzy Sieńkowski.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście i strażacy zwiedzali nowo otwartą komendę oraz dokonywali wpisów do księgi pamiątkowej.

Opracowanie: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie, Zespół Prasowy KG PSP;
Zdjęcia: Jerzy Linder "Przegląd Pozarniczy”, asp. sztab. Piotr Tabencki

11 PAŹ 2016

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie

11 PAŹ 2016

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

wszystkie aktualności