do góry

Lista aktualności

29 SIE 2008

Uroczyste przekazanie obowiązków Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

29 sierpnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, w obecności nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Pani Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiego, kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

St. bryg. Andrzeja Gregorka na tym stanowisku w dniu 1 sierpnia zastąpił bryg. Tadeusz Dołgań, dotychczasowy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

 

     

 

Zabierając głos Komendant Główny podziękował ustępującemu Lubelskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej za jego dotychczasową służbę, a następnie przedstawił przyjmującego obowiązki Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz przypomniał jego dotychczasowy przebieg służby, bowiem ze strażą pożarną związany jest od blisko 30 lat.

Pracę w pożarnictwie rozpoczął w 1977 roku w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Zamościu, skąd jako pracownik cywilny w 1978 roku został skierowany do Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu dwa lata później wrócił do Zamościa do Komendy Rejonowej, z której po trzech latach przeszedł do służby do Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie początkowo na stanowisko dowódcy plutonu, a potem dowódcy kompanii.

Od 15 października 1988 roku do 30 czerwca 1992 roku pełnił funkcję Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Łęcznej. Od 1 lipca 1992 roku do 31 grudnia 1998 roku, po przekształceniu straży pożarnych w Państwową Straż Pożarną był dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

 

     

 

Po reformie administracyjnej kraju od 1 stycznia 1999 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, aż do powołania z dniem 1 sierpnia 2008 roku do pełnienia funkcji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W czasie służby brygadier Tadeusz Dołgań stale podnosił swoje kwalifikacje: w 1990 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, 8 lat później obronił w niej pracę magisterską, a w 2005 roku na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego zrealizował studia podyplomowe.

W ciągu trzydziestu lat służby był wielokrotnie odznaczany m.in.: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Główne wyzwania, jakie stawia przed sobą bryg. Tadeusz Dołgań to zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny równego na całym terenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, opracowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań Centrów Powiadamiania Ratunkowego i zasad funkcjonowania ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112, wdrożenie i realizacja zadań wynikających z ustawy modernizacyjnej oraz współpraca transgraniczna w zakresie rozpoznawania zagrożeń i ich likwidacji.

Za ważne uznaje również zapewnienie wysokiego standardu i poziomu bezpieczeństwa codziennej służby każdego strażaka - ratownika oraz podnoszenie skuteczności operacyjnej KSRG.

 

Opracowanie: st. sekc. Aneta Wożakowska-Kawska, Rzecznik Prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 

wszystkie aktualności