do góry

Lista aktualności

25 SIE 2008

Uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku

     W dniu 23 sierpnia 2008 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandarów dla powiatowych jednostek ochrony przeciwpożarowej w Lipsku (woj. mazowieckie): Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lipsku oraz poświęcenie i przekazanie KP PSP Lipsko samochodu GCBA 5/32 Scania P380.
Pierwszy historyczny sztandar za czasów pierwszego powiatu został wręczony Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku w dniu 21 listopada 1965 roku. Ze względu na zmiany administracyjne w naszym kraju stracił on swoją aktualność i znajduje się w biurze Zarządu Powiatowego ZOSP RP jako eksponat.
 
 
W uroczystościach uczestniczyli m.in:
- Dariusz Bąk - Poseł na Sejm RP,
- mł. bryg. Jarosław Kurek - Dyrektor Biura Organizacji i Nadzoru KG PSP w Warszawie,
- mł.bryg. Jan Osiej - Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie,
- ks. mł. bryg. Krzysztof Jackowski - Kapelan Krajowy Strażaków,
- Bożenna Teresa Pacholczak - Vice Przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
- Piotr Szprendałowicz - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
- Bogumił Ferensztajn - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
- Janusz Jędrzejczyk - Prezes fundacji Edukacja i Technika ratownictwa „Edura" w Warszawie,
- Krzysztof Knyż - kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
- Jan Pryciak - Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- ppłk. Andrzej Kreczman - Główny Specjalista MON,
- Zdzisław Maszkiewicz - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemia Radomska.
 
tekst i foto: KP PSP Lipsko
wszystkie aktualności