przesuń do początku strony

Lista aktualności

18 CZE 2018

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

 

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka
Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

15 czerwca 2018 r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, w którym udział wzięli gen. brygadier Leszek Suski wraz z zastępcami oraz pracownicy Komendy Głównej PSP.

Na początku komendant główny PSP zabrał głos, witając wszystkich i dziękując pracownikom poszczególnych biur za ich trud i pracę. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznak.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, nadał Złote ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ" dwóm funkcjonariuszom. Srebrną odznakę otrzymało pięciu funkcjonariuszy, a brązową - czterech wyróżnionych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopnie oficerskie:

- 3 na starszego brygadiera,
- 2 na brygadiera,
- 5 na młodszego brygadiera,
- 2 na starszego kapitana,
- 7 na kapitana.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, rozkazami personalnymi nadał stopnie aspiranckie, podoficerskie:

- 2 na młodszego ogniomistrza.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych, przyznał nagrody pieniężne pięciu zasłużonym funkcjonariuszom KG PSP.   

Na zakończenie, po uwiecznieniu apelu wspólnym zdjęciem,  komendant główny PSP zaprosił uczestników spotkania na słodki poczęstunek.

18 CZE 2018

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

Opracowanie: Marta Wawiórko
Zdjęcia: Leszek Piekarski

wszystkie aktualności