do góry

Lista aktualności

04 GRU 2018

WIZYTA KIEROWNICTWA KG PSP W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

WIZYTA KIEROWNICTWA KG PSP W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM
WIZYTA KIEROWNICTWA KG PSP W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM
WIZYTA KIEROWNICTWA KG PSP W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM
WIZYTA KIEROWNICTWA KG PSP W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

1 grudnia 2018 roku, komendant główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski wraz z zastępcą komendanta głównego PSP, nadbryg. Markiem Jasińskim wizytowali  miejsce przeznaczone na inwestycję pt. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej jrg 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19”. W obecności zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Roberta Flicińskiego i komendanta miejskiego PSP w Elblągu, kpt. Łukasza Kochana, kierownictwo komendy głównej PSP zapoznało się z rzeczywistymi uwarunkowaniami i specyfiką lokalizacyjną miejsca przyszłej siedziby elbląskich strażaków.

30 listopada br. Komenda Miejska PSP w Elblągu ogłosiła postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa nowej KM -PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I”. Inwestycja powstanie na ponad 2.hektarowej działce pozyskanej od Agencji Mienia Wojskowego i  w  pełni  zapewni  strażakom  poprawę  warunków  socjalno-bytowych  oraz warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby. Stworzy również odpowiednie możliwości  do  garażowania  wszystkich  pojazdów  pożarniczych  używanych  w  komendzie  i  JRG  nr  1  w  Elblągu,  kontenerów  z  wyposażeniem  do  działań  przeciwpowodziowych oraz wyposażenia grup specjalistycznych.

Budowa strażnicy dla KM PSP w Elblągu finansowana jest ze środków ustawy modernizacyjnej, budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego oraz władz samorządowych. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2020.

Opracowanie: KW PSP w Olsztynie
Wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

wszystkie aktualności