do góry

Lista aktualności

12 MAR 2019

WIZYTA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PSP WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WIZYTA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PSP WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
WIZYTA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PSP WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

10 marca 2019 roku komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wspólnie z zastępcą pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotrem Sochą wizytowali jednostki organizacyjne PSP województwa pomorskiego. Komendanci spotkali się z funkcjonariuszami z komend powiatowych PSP położonych w miejscowościach Kwidzyn, Malbork oraz Sztum. Podczas spotkań komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się szczegółowo z warunkami pełnienia służby w każdej z wizytowanych jednostek. Przeprowadził ze strażakami szereg rozmów, zwrócił uwagę na specyfikę i różnorodność lokalnych zagrożeń w rejonach operacyjnych poszczególnych komend PSP. Komendant omówił także wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków w ramach programu modernizacji służb mundurowych oraz dodatkowych środków, które trafiają do jednostek PSP i OSP. Komendant podkreślił istotną rolę szkoleń i doskonalenia zawodowego podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W każdej z wizytowanych jednostek gen. brygadier Leszek Suski wyraził wdzięczność za profesjonalizm i zaangażowanie podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa
Zdjęcia: sekc. Piotr Jereczek

12 MAR 2019

WIZYTA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PSP WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

wszystkie aktualności