do góry

Lista aktualności

18 STY 2019

WIZYTA W WARSZAWIE PRZEDSTAWICIELI SEKRETARIATU INSARAG

WIZYTA W WARSZAWIE PRZEDSTAWICIELI SEKRETARIATU INSARAG
WIZYTA W WARSZAWIE PRZEDSTAWICIELI SEKRETARIATU INSARAG

W dniach 14-16 stycznia 2019 roku w Komendzie Głównej PSP i Szkole Głównej Służby Pożarniczej gościła trzyosobowa delegacja Sekretariatu Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG), której celem było przeprowadzenie uzgodnień dot. realizacji Spotkania Globalnego INSARAG w Polsce w 2020 roku.

INSARAG to, funkcjonująca pod auspicjami ONZ, globalna sieć ponad 80 krajów i organizacji, zajmująca się problematyką międzynarodowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach, w tym przede wszystkim po trzęsieniach ziemi.

Organizacja ta m.in. ustanowiła i na bieżąco aktualizuje minimalne standardy grup poszukiwawczo-ratowniczych wysyłanych do działań zagranicznych oraz metodologię wielostronnej koordynacji operacji ratowniczych.

Podjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązanie do organizacji 3. Spotkania Globalnego INSARAG ma na celu utrzymanie wysokiej oceny i zaufania dla Państwowej Straży Pożarnej w sferze reagowania na zagrożenia w ramach ONZ, a także umocnienie pozycji i rozpoznawalności naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Podczas wizyty Pan Winston Chang, który przewodniczył delegacji z Genewy, złożył podziękowania za zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej w działania INSARAG na ręce gen. brygadiera Leszka Suskiego – Komendanta Głównego PSP.

Komendant Główny PSP przybliżył gościom organizację i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Przedstawił ponadto proponowane kierunki rozwoju międzynarodowych systemów pomocy na wypadek katastrof.

Rola gospodarza 3. Spotkania Globalnego INSARAG jest znaczącym wyróżnieniem dla Polski oraz uznaniem dla aktywności naszego kraju na forum ONZ, potwierdzonej m.in. udziałem grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP w zagranicznych operacjach ratowniczych, a także czynnym uczestnictwem ekspertów PSP w tworzeniu standardów międzynarodowych oraz w procesie certyfikacji i podnoszenia potencjału zagranicznych grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Opracowanie: Magdalena Skrzypczak, Adrian Bucałowski, Biuro Współpracy Międzynarodowej
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego, Adrian Bucałowski, Biuro Współpracy Międzynarodowej

18 STY 2019

WIZYTA W WARSZAWIE PRZEDSTAWICIELI SEKRETARIATU INSARAG

wszystkie aktualności