do góry

Lista aktualności

03 STY 2019

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA I POWIERZENIA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski z dniem 1 stycznia 2019 r. mianował:

– bryg. mgr. inż. Tomasza KOŁODZIEJCZYKA na stanowisko Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

– bryg. mgr Małgorzatę OCHMAN na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Finansów w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Powierzył:

– mł. bryg. mgr. inż. Ernestowi ZIĘBACZEWSKIEMU pełnienie obowiązków Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

– mł. bryg. mgr. inż. Rafałowi SZCZYPCIE pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

– bryg. mgr. inż. Mariuszowi SIKORSKIEMU pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

– st. bryg. mgr. inż. Andrzejowi DOBRZENIECKIEMU pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego
Wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

03 STY 2019

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA I POWIERZENIA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW

wszystkie aktualności