do góry

Lista aktualności

11 SIE 2008

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132, poz. 839)

Z dniem 24 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132, poz. 839) tekst rozporządzenia dostępny w zakładce "Prawo".  
W Dz. U. Nr 144, poz. 911 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2008 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.
wszystkie aktualności