do góry

Lista aktualności

25 LUT 2008

Wizyta Jego Ekscelencji ks. abp Kazimierza Nycza

W dniu 25 lutego 2008 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP w Warszawie na zaproszenie nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza złożył wizytę Metropolita Warszawski Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz.

W spotkaniu uczestniczyli: komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz oraz zastępcy komendanta - nadbryg. Marek Kowalski i st. bryg. Piotr Kwiatkowski, a także kapelan krajowy strażaków ks. mł. bryg. Krzysztof Jackowski.
Podczas wizyty ks. abp. Kazimierz Nycz zapoznał się z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, a także zwiedził strażacką izbę tradycji, gdzie dokonał wpisu do księgi pamiątkowej.
W czasie rozmowy zostały przedstawione zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną oraz plany na najbliższą przyszłość. Zgodnie z programem wizyty Jego Ekscelencja odwiedził również Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 4 m. st. Warszawy i Muzeum Pożarnictwa przy ul. Chłodnej 3, gdzie spotkał się z warszawskimi strażakami  oraz Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Ryszardem Psujkiem i Komendantem Miejskim PSP m. st. Warszawy bryg. Mariuszem Wejdelkiem a także Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSO RP woj. mazowieckiego dh Antonim Tarczyńskim.
Na zakończenie spotkania, na pamiątkę wizyty Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz przekazał na ręce Jego Ekscelencji replikę hełmu strażackiego.


 

   

 

 

 

wszystkie aktualności