do góry

Lista aktualności

11 GRU 2018

Wizyta Komendanta Głównego PSP u strażaków zabezpieczających COP24

Wizyta Komendanta Głównego PSP u strażaków zabezpieczających COP24
Wizyta Komendanta Głównego PSP u strażaków zabezpieczających COP24

Do zadań Państwowej Straży Pożarnej, w trakcie trwania Konferencji COP24, należy nie tylko zabezpieczenie jej przebiegu, ale także wydarzeń towarzyszących, które odbywają się podczas jej trwania. Jednym z takich wydarzeń był zorganizowany 8 grudnia 2018 r., przez Fundację Strefa Zieleni „Marsz Klimatu”, nad którego bezpiecznym przebiegiem czuwały także zastępy straży pożarnej.

Również tego dnia teren szczytu klimatycznego ONZ wizytował komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, który na czas trwania „Marszu Klimatu” przejął dowodzenie nad operacją wojewódzką.

Komendant główny PSP wraz ze śląskim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. Jackiem Kleszczewskim wizytował miejsce stacjonowania sił i środków PSP, które ulokowane jest w pobliżu strefy Konferencji. Spotkał się ze strażakami oraz zapoznał się z funkcjonowaniem obozowiska, jego organizacją i wyposażeniem.

Na zakończenie wizyty odwiedził Zintegrowane Stanowisko Dowodzenia, gdzie mieści się także stanowisko dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej, koordynujące całość przedsięwzięć ratowniczych w trakcie zabezpieczenia COP24. Komendant główny PSP zapoznał się z przebiegiem operacji wojewódzkiej, zadaniami oficerów pełniących służbę w sztabie, którzy odpowiadają między innymi za łączność, koordynację działań i sprawny przepływ informacji na temat sił i środków oraz współpracę z innymi służbami i instytucjami.

Codziennie w zabezpieczenie COP24 zaangażowanych jest prawie 300 strażaków PSP i OSP z terenu całego województwa, w zabezpieczeniu biorą również udział strażacy z jednostek z województw opolskiego i podkarpackiego. W związku z tym, że zadania związane z realizacją zabezpieczenia Konferencji COP24 odbywają się nie tylko na terenie województwa śląskiego. W zabezpieczenie szczytu klimatycznego  komendant główny Państwowej Straży Pożarnej zaangażował siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego w skład którego wchodzą wyznaczone zastępy PSP z terenu całego kraju.

Łącznie w skali Polski codziennie w zabezpieczeniu Konferencji COP24 bierze udział ponad 800 ratowników.

Opracowanie: KW PSP w Katowicach
Zdjęcia: KW PSP w Katowicach, KM PSP w Częstochowie
Wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

10 GRU 2018

Wizyta Komendanta Głównego PSP u strażaków zabezpieczających COP24

wszystkie aktualności