do góry

Lista aktualności

21 KWI 2008

Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju na ziemi łaskiej

W dniu 19 kwietnia 2008 r. na terenie powiatu laskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach,
w której wziął udział nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, któremu towarzyszyli
st. bryg. Andrzej Witkowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Paweł Stępień oraz mł. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP w Łasku.

Jubileusz OSP Sędziejowice zaszczycili swoją obecnością: Andrzej Owczarek - Senator RP, Krystyna Ozga - Wicewojewoda Łódzki, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, generał brygadier Teofil Jankowski - były Komendant Główny PSP, nadbrygadier Tadeusz Karcz - były Komendant Wojewódzki PSP
w Łodzi, Jan Ryś - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, Józef Misiak - członek Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz władze samorządowe i Związku OSP RP powiatu łaskiego i gmin z terenu powiatu.

 

     

 

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym Mszą Świętą w intencji strażaków sędziejowickich, celebrowaną przez ks. mł. bryg. Henryka Betleja - Kapelana Wojewódzkiego Strażaków, w asyście ks. Jarosława Wojtala - Kapelana Strażaków Powiatu Łaskiego oraz miejscowego proboszcza Parafii Sędziejowice.

Następnie na placu w centrum miejscowości odbyła się druga część uroczystości, podczas której OSP przekazano nowy samochód pożarniczy marki Man oraz odznaczono Jednostkę Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Ponadto druh Władysław Gabrysiak - Prezes Zarządu OSP, odznaczony został Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego, a zasłużonym druhom OSP Sędziejowice zostały wręczone odznaczenia resortowe i związkowe.

Z Jubilatką świętowały zaproszone Ochotnicze Straże Pożarne z Bilewa, Buczku, Grabi, Kamostku, Łasku, Marzenina, Pruszkowa, Siedlec, Sobiepan, Widawy, Zapolic i Żaglin z pocztami sztandarowymi, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta „Druh" OSP Sędziejowice. Ponadto uroczystość uświetniła swym udziałem „kompania reprezentacyjna" Szkoły Aspirantów Pożarnictwa z Poznania
oraz „kompania strażaków OSP" powiatu łaskiego.

 

      

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach powstała w 1918 r. W 1928 r. jednostkę wizytował Ignacy Mościcki - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia
15 lutego 1995 roku, OSP została włączona do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.         Obecnie OSP Sędziejowice jest jednostką typu S-3, na wyposażeniu posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze (typu średniego i ciężkiego) oraz samochód ratownictwa technicznego. Zrzesza 62 druhów oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą „Chłopców".

Jednostka odznaczona jest Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
i Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Opracowanie: Marek Okupiński

wszystkie aktualności