do góry

Lista aktualności

23 LIP 2020

Wizyta Prawosławnego Kapelana Krajowego Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie

Wizyta Prawosławnego Kapelana Krajowego Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie
Wizyta Prawosławnego Kapelana Krajowego Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie

21 lipca 2020 roku w Lublinie i Chełmie miała miejsce robocza wizytacja kapelana krajowego straży pożarnej ks. archimandryty Sergiusza (Matwiejczuka).

Cykl spotkań rozpoczął się od wspólnego śniadania z rodziną ogniomistrza Tomasza Darmorosta. Podczas posiłku rozmawiano o potrzebach duchowych strażaków oraz ich najbliższych, a także zwrócono uwagę na zasadność opieki duszpasterskiej w służbach mundurowych. W podziękowaniu za gościnę, ks. Sergiusz wręczył gospodarzom Supraską Ikonę Bogurodzicy.

Kolejnym punktem dnia było spotkanie z kierownictwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie: komendantem mł. bryg. Arturem Rutkowskim oraz zastępcą komendanta bryg. Wojciechem Chudobą. W czasie wizyty omówiono bieżące sprawy związane z działalnością kapelańską wśród prawosławnych strażaków miasta Chełm. Dodatkowo zapoznano się z historią jednostki, którą prezentuje galeria fotograficzna w holu jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Po wizycie w chełmskiej komendzie PSP miało miejsce zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. Przewodnikiem prawosławnych duchownych był proboszcz parafii oraz kustosz obiektu ks. Andrzej Sternik. Wizyta była okazją do rozmowy o planowanych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju sanktuarium.

Głównym punktem kapelańskiej wizytacji było spotkanie z lubelskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Grzegorzem Alinowskim. W czasie rozmowy poruszono szeroką pojętą problematykę służby duszpasterskiej na Lubelszczyźnie. Na koniec ks. Sergiusz wręczył komendantowi  album o monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu.

W spotkaniach wziął udział wojewódzki kapelan pożarnictwa – ks. dr Jarosław Szczur.

Opracowanie i zdjęcia:  ks. dr Jarosław Szczur

23 LIP 2020

Wizyta Prawosławnego Kapelana Krajowego Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie

wszystkie aktualności