do góry

Lista aktualności

24 STY 2020

Wizyta delegacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Polsce

Wizyta delegacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Polsce
Wizyta delegacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Polsce

W dniach 20-24 stycznia 2020 roku delegacja Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych złożyła wizytę studyjną w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Celem wizyty było zapoznanie gości zagranicznych z systemem szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodniczącym ukraińskiej delegacji był gen. Mykola ILCHENKO – zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Ponadto w składzie delegacji znaleźli się: szef Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie rówieńskim, zastępca dyrektora Departamentu Kadr Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, kierownik Działu Audytu Wewnętrznego oraz Działu ds. Wdrażania Reform w jednostkach Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Delegacja zagraniczna odwiedziła Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Na zakończenie wizyty, 24 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie kierownictwa delegacji ukraińskiej z komendantem głównym PSP bryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz zastępcą komendanta głównego PSP mł. bryg. Arkadiuszem Przybyłą, podczas którego omówiono przebieg pobytu ukraińskiej delegacji oraz podzielono się uwagami i opiniami.

Główne tematy poruszane podczas poszczególnych spotkań to system szkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej na wszystkich szczeblach (strażaka, technika pożarnictwa oraz inżyniera pożarnictwa), finansowanie placówek edukacyjnych PSP, struktura kadrowa poszczególnych placówek edukacyjnych, system oceny jakości kształcenia, procedury i sposoby przeprowadzania egzaminów.

Opracowanie: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP
Zdjęcia: asp. Tomasz Banaczkowski, „Przegląd Pożarniczy”

24 STY 2020

Wizyta delegacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Polsce

wszystkie aktualności