do góry

Lista aktualności

25 CZE 2008

Wizyta delegacji THW w Warszawie

W dniach 23-25 czerwca 2008 r. na zaproszenie Komendanta Głównego PSP przebywała w Warszawie delegacja Federalnego Urzędu Służby Ratownictwa Technicznego -THW, której przewodniczył Pan Albrecht Broemme, Prezydent THW.

 

Prezydentowi THW towarzyszyli:

Pan dr Thomas Hönicke, Naczelnik Wydziału w Federalnym Urzędzie THW

Pan Ullrich Sodemann, Z-ca Pełnomocnika THW na Kraje Związkowe Berlin, Brandenburgia i Saksonia - Anhalt

 

Ze strony polskiej w rozmowach uczestniczyli Komendant Główny PSP i jego zastępcy oraz dyrektorzy i przedstawiciele merytorycznych biur w KG PSP.

W rozmowach uczestniczył również Lubuski Komendant Wojewódzki PSP, który w latach 2008-2009 pełni funkcje Koordynatora współpracy PSP-THW na poziomie regionalnym.

 

 

Celem wizyty była ocena dotychczasowej współpracy i określenie jej kierunków na najbliższe lata.

Podczas wizyty w KG PSP prowadzono rozmowy na następujące tematy:

  • Ocena współpracy między PSP a THW w tym wspólny projekt UE „Transgraniczne działania w zakresie zwalczania powodzi"
  • Aktualny stan funkcjonowania i zadania obrony cywilnej i ochrony ludności w Polsce. Funkcjonowanie i zadania KSRG w tym systemie.
  • Aktualny stan funkcjonowania i zadania obrony cywilnej i ochrony ludności w Niemczech. Funkcjonowanie i zadania THW w tym systemie.

W związku z organizacją w Polsce w 2012 r. Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i zadań PSP w realizacji tego przedsięwzięcia, na prośbę strony polskiej, THW przedstawiło swoje doświadczenia w zabezpieczaniu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które odbyły się w 2006 r. na terenie Niemiec.

Dokonano oceny udziału PSP w przedsięwzięciach ONZ, NATO i Unii Europejskiej.

Wskazano na duże znaczenie współpracy regionalnej z Krajowym Związkiem THW Berlin, Brandenburgia, Saksonia-Anhalt oraz wspólnych przedsięwzięć realizowanych z udziałem jednostek organizacyjnych PSP województw przygranicznych (zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego) i Krajowego Związku THW Berlin, Brandenburgia i Saksonia-Anhalt (np. ćwiczenia Odersprung 2005).

W dniu 24 czerwca br. Komendant Główny PSP i Prezydent THW podpisali Plan wspólnych przedsięwzięć PSP-THW w latach 2008-2009.

W dniu 25 czerwca br. delegacja THW będzie wizytować Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Program wizyty przewiduje spotkanie z kierownictwem SGSP, w tym przedstawienie informacji nt. realizacji wspólnych projektów SGSP-THW oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem Pracowni Inżynierii Procesów Decyzyjnych.

W ostatnim dniu wizyty, delegacja THW przebywać będzie w JRG nr 17 na Ursynowie, gdzie przewidziana jest prezentacja jednostki oraz grup ratownictwa specjalistycznego.

wszystkie aktualności