do góry

Lista aktualności

03 KWI 2009

Wizyta delegacji bułgarskiej na zaproszenie Komendanta Głównego PSP

W dniach 1-3 kwietnia 2009 r. w Komendzie Głównej miały miejsce spotkania Komendanta Głównego PSP z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii oraz Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa Bułgarii.
Była to pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego i bułgarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Raif Mustafa – Wiceminister Spraw Wewnętrznych Bułgarii oraz Zbigniew Sosnowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentantami bułgarskiej straży pożarnej byli: Nikolay Nikolov – Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa Bułgarii Dobromir Tonkov – Dyrektor Departamentu Informacji i Administracji Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa Bułgarii.

W spotkaniach uczestniczył również przedstawiciel Ambasady Bułgarii w Warszawie, Attache ds. Policji – Slavcho Vasev. Państwową Straż Pożarną w Polsce reprezentowali: nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP nadbryg. Marek Kowalski – Z-ca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Piotr Kwiatkowski - Z-ca Komendanta Głównego PSP Andrzej Smagowicz – Z-ca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej w KG PSP st. kpt. Mariusz Feltynowski – z-ca dyr. KCKRiOL, bryg. Paweł Janik – dyr BZ.

Celem wizyty było zapoznanie się z organizacją, strukturami i zadaniami straży pożarnej w Bułgarii, wymiana doświadczeń i określenie obszarów współpracy obu służb ratowniczych. Strona polska przedstawiła trzy prezentacje:

 „Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej”;

 „Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”;

 „Działalność kontrolno-rozpoznawcza Państwowej Straży Pożarnej”.

Strona bułgarska przedstawiła prezentację nt.: „Organizacja, zarządzanie, działalność i uprawnienia Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa Bułgarii”. Tego samego dnia delegacja bułgarska miała sposobność odwiedzić SGSP i zapoznać się z ofertą szkoleniową oraz bazą naukowo-techniczną Szkoły. Zaprezentowano również jednostki interwencyjne PSP na przykładzie Zakładu Ratowniczo-Gaśniczego w SGSP. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Strony wyraziły chęć rozwijania polsko-bułgarskiej współpracy w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności. Przedstawiciele służb bułgarskich zaproponowali podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy między naszymi organizacjami. W najbliższym czasie prześlą projekt takiego Listu.

Tekst: Katarzyna Borysiuk – KG PSP

Foto: Leszek Piekarski, Mariusz Mojek – Wydział Informacji i Promocji KG PSP

Powiązana galeria zdjęć:

03 KWI 2009

Wizyta delegacji bułgarskiej na zaproszenie Komendanta Głównego PSP

wszystkie aktualności