do góry

Lista aktualności

10 KWI 2008

Wizyta delegacji szwedzkiej w Komendzie Głównej PSP

10 kwietnia br. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie z 40-sto osobową delegacją ze szwedzkiej Akademii Obrony (m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony, Szwedzkich Sił Zbrojnych, Ministerstwa Środowiska, Szwedzkiego Kościoła, Parlamentu, Szwedzkiej Agencji Zarządzania Kryzysowego, Policji, Instytutu Weterynarii, Rad Miejskich i Powiatowych) pod przewodnictwem:
1. Pana Lundgren Bo Richard - dyrektora Szwedzkiej Akademii Obrony Narodowej
2. Pana Jifalt Bo - dyrektora kursów szkoleniowych
3. Pani Holst Ann Christine - instruktora kursów szkoleniowych.
Obecny był również Attache Obrony z Ambasady Szwedzkiej w Polsce Pan ppłk Tapani Mattus.

Strona polska była reprezentowana przez:
1. p. Andrzeja Smagowicza - zastępcę dyrektora BWM
2. bryg. Przemysława Florczyka - zastępcę dyrektora KCKRiOL
3. p. Wiktora Zmysłowskiego - przedstawiciela BL
4. p. Radosława Czaplę - przedstawiciela BL
5. p. Agnieszkę Woszczek - przedstawiciela BWM

Ambasada Szwecji w Warszawie zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkania w Komendzie Głównej PSP z przedstawicielami szwedzkiej Akademii Obrony, którzy będą przebywać w Polsce z kilkudniową wizytą studyjną. Strona szwedzka głównie była zainteresowana tematyką zarządzania kryzysowego w Polsce.
Podczas spotkania przedstawiono dwie prezentacje na temat: Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Systemu szkolenia na potrzeby ochrony ludności.
Obie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i zgłaszano wiele pytań do naszych prezenterów. Dotyczyły one przede wszystkim systemu wprowadzania na terenie Polski Jednolitego numeru alarmowego 112 oraz uruchomienia Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
Szczegółowo zostały również omówione zagadnienia związane z bezpieczeństwem obywateli przed różnego typu zagrożeniami, zdarzeniami, klęskami żywiołowymi i katastrofami. Duże zainteresowanie wywołała tematyka dotycząca szkolenia służb interwencyjnych, kadry kierowniczej i pracowników aparatu wykonawczego administracji publicznej i zakładów pracy.

Przed wizytą w dniu 8 kwietnia Z-ca Komendanta Głównego st. bryg. Piotr Kwiatkowski oraz Z-ca Dyrektora KCKRiOL bryg. Przemysław Florczyk wzięli udział w spotkaniu z wice Ambasadorem oraz z uczestnikami kursu w Ambasadzie Królestwa Szwecji. Celem spotkania były nieoficjalne rozmowy na tematy związane z późniejszą wizytą.

 

wszystkie aktualności