do góry

Lista aktualności

15 LIP 2019

Wizyta komendanta głównego PSP na Żuławach Elbląskich

Wizyta komendanta głównego PSP na Żuławach Elbląskich
Wizyta komendanta głównego PSP na Żuławach Elbląskich

13 lipca 2019 roku, komendant główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski w obecności zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Michała Kamienieckiego i komendanta miejskiego PSP w Elblągu, kpt. Łukasza Kochan wizytował tereny Żuław Elbląskich – obszaru Polski w sposób szczególny zagrożonego powodzią, z uwagi na swoje położenie – w znacznej części poniżej poziomu morza.

Bezpieczeństwo tego obszaru uzależnione jest od bardzo rozbudowanej infrastruktury przeciwpowodziowej, w skład której wchodzi m.in. 56 stacji pomp, 354 km wałów, 400 km kanałów, 250 budowli piętrzących. Podczas wizyty zapoznał się ze specyfiką działania jednej z stacji pomp, o łącznej wydajności 6000 l/s, oraz odwiedził najniżej położony punkt w Polsce, w miejscowości Raczki Elbląskie.

Podczas wizyty spotkał się również ze strażakami z JRG Pasłęk, którym podczas krótkiej odprawy podziękował za zaangażowanie w codziennej służbie.

Gen. brygadier Leszek Suski wizytował plac budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Elblągu wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1. Cały budynek będzie miał powierzchnię prawie 2900 m2 (Komenda Miejska, Jednostka Ratowniczo Gaśnicza, garaże JRG). Garaże będą miały formę boksów garażowych mieszczących po dwa pojazdy w boksie, boksy przejazdowe (14 bram). Same garaże to prawie 400m2. Na 30 czerwca 2019r zrealizowane zostało ok. 35% wszystkich prac.

Budowa strażnicy dla KM PSP w Elblągu finansowana jest ze środków ustawy modernizacyjnej, budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego oraz władz samorządowych. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2020, natomiast zakończenie I Etapu ma nastąpić do 31 października 2019 r. I etap obejmie stan surowy zamknięty obiektu z pełną elewacją.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Olsztynie

16 LIP 2019

Wizyta komendanta głównego PSP na Żuławach Elbląskich

wszystkie aktualności