do góry

Lista aktualności

15 PAŹ 2019

Wizyta komendanta głównego PSP w Gołdapi

Wizyta komendanta głównego PSP w Gołdapi
Wizyta komendanta głównego PSP w Gołdapi

12 października 2019 roku w Gołdapi odbył się uroczysty apel połączony z oddaniem rozbudowanej części budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości dokonano otwarcia sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Apel był także okazją do przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich, a także umów dofinansowania ochotniczym strażom pożarnym.

W uroczystościach udział wzięli: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, parlamentarzyści Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski, starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi dh Andrzej Ciołek oraz samorządowcy powiatu gołdapskiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski w asyście warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, a także starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska i parlamentarzyści.

Przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki zaangażowaniu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wsparciu samorządu gołdapskiego jednostka OSP w Górnem otrzymała w ubiegłym roku samochód ratowniczo-gaśniczy. W tym roku do powiatu gołdapskiego trafił kolejny samochód ratowniczo-gaśniczy, który podczas apelu został przekazany dla jednostki OSP Banie Mazurskie.

W ramach przyjętych rozwiązań prawnych ochotnicze straże pożarne otrzymały w roku 2019 dofinansowanie w wysokości 82 mln zł z rezerwy budżetu państwa. Do powiatu gołdapskiego trafiły środki w wysokości 70 tys. zł, które zostały przekazane do wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk, KW PSP w Olsztynie

15 PAŹ 2019

Wizyta komendanta głównego PSP w Gołdapi

wszystkie aktualności