do góry

Lista aktualności

01 KWI 2019

Wizyta komendanta głównego PSP w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

Wizyta komendanta głównego PSP w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
Wizyta komendanta głównego PSP w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

W dniach 29-31 marca 2019 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski  wizytował Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy.

29 marca 2019 r. komendant główny PSP spotkał się ze słuchaczami przebywającymi w tych dniach na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Gen. brygadier Leszek Suski podkreślił istotną rolę jaką odgrywają szkolenia przygotowujące przyszłych adeptów pożarnictwa do niezwykle trudnej, odpowiedzialnej, a zarazem dającej wiele satysfakcji służby.

W trakcie rozmowy ze strażakami gen. brygadier Leszek Suski przekazał informację dotyczącą wprowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat podwyżek wynagrodzeń, zakupów środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach ustawy modernizacyjnej służb mundurowych.

Komendant główny PSP omówił działalność Państwowej Straży Pożarnej i bieżące problemy dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, a także przedstawił kierunki działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na rok 2019.

Następnie komendant główny PSP spotkał się ze strażakami, którzy tego dnia pełnili służbę w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej. W rozmowie gen. brygadier Leszek Suski podkreślał rolę samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Wyraził także słowa uznania dla funkcjonariuszy szkoły pełniących służbę w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej, którzy wykonują zadania w odmiennych warunkach niż funkcjonariusze z innych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Związane jest to z tym, iż obsadę etatową pojazdów stanowią słuchacze, którzy uczą się dopiero strażackiego rzemiosła.

W kolejnych dniach gen. brygadier Leszek Suski wizytował teren i obiekty szkoły w Bydgoszczy, przy ul. Glinki 86 oraz Ośrodek Szkoleniowy Szkoły Podoficerskiej PSP w Tylnej Górze. Komendant główny PSP zapoznał się z warunkami zakwaterowania słuchaczy i pełnienia służby w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej, a także bazą dydaktyczną oraz sprzętem i samochodami będącymi na wyposażeniu szkoły.

Ponadto gen. brygadier Leszek Suski  podziękował strażakom za codzienną służbę oraz profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a słuchaczom życzył sukcesów w nauce i przyszłej służbie.

Opracowanie: bryg. Sławomir Dylewski SP PSP w Bydgoszczy
Zdjęcia: Damian Cieślak, Robert Sawosz SP PSP w Bydgoszczy

02 KWI 2019

Wizyta komendanta głównego PSP w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

wszystkie aktualności