do góry

Lista aktualności

20 SIE 2019

Wizyta komendanta głównego PSP w powiecie działdowskim

Wizyta komendanta głównego PSP w powiecie działdowskim
Wizyta komendanta głównego PSP w powiecie działdowskim

17 sierpnia 2019 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski wizytował Komendę Powiatową PSP w Działdowie. Spotkał się ze strażakami pełniącymi służbę tego dnia, zapoznał się z warunkami pełnienia służby oraz charakterystyką i specyfiką działań ratowniczych prowadzonych na terenie powiatu. Podczas wizyty Komendant główny PSP zapoznał się ze stanem zaawansowania prac w zakresie modernizacji stanowiska kierowania komendanta powiatowego. Działdowscy strażacy pochwalili się zmodernizowaną salą do ćwiczeń oraz nowymi stanowiskami treningowymi. Ponadto komendant główny PSP ocenił na jakim etapie znajduje się przygotowanie sali edukacyjnej dla dzieci. Jej wyposażenie finansowane jest ze środków przyznanych przez komendanta głównego PSP. Środki finansowe pochodzą z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Sala edukacyjna w działdowskiej komendzie zostanie oddana do użytku na przełomie września i października tego roku. Komendant główny PSP podczas rozmowy ze strażakami poinformował ich o aktualnych pracach i działaniach Komendy Głównej PSP, mających na celu poprawę warunków pełnienia służby strażaków.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Olsztynie

20 SIE 2019

Wizyta komendanta głównego PSP w powiecie działdowskim

wszystkie aktualności